Currencies:
Shopping Cart   Your cart is empty.

Bu Zhong Yi Qi Wan


$6.95

Indications
Fatigue, prolapsed organs, weak digestion

Bu zhong Yi qi Wan The dosage:
Orally, one sachet per time with warm water, 2 or 3 times per day.

Functions
Tonifies qi, regulates digestion, pulls up prolapsed organs

Bu zhong Yi qi Wan Size: 6g X 10sachets
Manufacturer: Beijing Tongrentang

Add to Cart: